Maandag 19 oktober heeft de projectgroep Guisweg tijdens een digitale informatiebijeenkomst twee mogelijke opties gepresenteerd voor de aanpak van het kruispunt bij de Guisweg met de spoorwegovergang.  Deze opties worden nu nader bekeken en uitgewerkt.

Animaties

Wilt u deze digitale informatiebijeenkomst terugkijken of de getoonde animaties van de twee gepresenteerde opties bekijken dan kunt u deze terugvinden op de website https://guisweg.zaanstad.nl . Tevens is hier een animatie te zien, die globaal de verschillen tussen de alternatieven laat zien.

Oprit A8

Zoals u kunt zien hebben de plannen nogal een invloed op Oud Koog en dan met name in optie 2 waarin er dus sprake van is dat de op – en afrit in Oud Koog bij AH naar de A8 zal verdwijnen, omdat de tunnelbak waar de provinciale weg in komt te leggen niet op tijd omhoog komt om dan nog gebruik hiervan te kunnen maken. Dit heeft dus consequenties voor de bereikbaarheid van Oud Koog, maar ook voor de verkeersdruk binnen Oud Koog, als het verkeer zich vanaf en naar de oprit bij Zaandam (via de rotonde bij het Prins Bernhardplein) een weg gaat banen door en naar Oud Koog.

De planning is dat er eind 2021 een definitief voorkeursalternatief zal zijn, waarop de omgeving dan nog een zienswijze kan indienen.